0592 612078 | Home | Links | Sitemap | Contact
Meer dan bewegen alleen
Probeer nu geheel vrijblijvend
ons bewegingscentrum en
vraag een gratis proefles aan

Algemene Voorwaarden

Bewegingscentrum Norg hanteert de onderstaande algemene voorwaarden:

Algemeen 

 • Alle leden van Bewegingscentrum Norg onderschrijven zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement.
 • Huisdieren zijn verboden.
 • Het is verboden om op buitenschoenen te sporten.
 • Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol, drugs en andere stimulerende middelen bij ons te sporten.
 • Het sportcafé mag in sportkleding worden betreden mits deze schoon zijn.
 • Roken is verboden.  
 • De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en om Bewegingscentrum Norg.
 • Tijdens de vakantie geldt een aangepast rooster (o.a. op zaterdag gesloten).
 • Wij zijn gesloten op officiële feestdagen (Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag) en tussen Kerst en Oud & Nieuw.

Betaalwijze

 • Er kan alleen per halfjaarlijkse factuur voldaan worden als hiervoor een afspraak gemaakt is in de vorm van een bedrijfsregeling.
 • Automatische incasso kan per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar vooruit.  

 Lidmaatschap / Contributies 

 • Men is lid vanaf het invullen van een inschrijfformulier tot aan het schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap.
 • Wijzigen van het abonnement, blokkeren of opzeggen is alleen mogelijk d.m.v. het sturen van een brief of het invullen van een formulier aan de balie.
 • De opzegtermijn bedraagt één volledige kalendermaand.
 • Tussentijds opzeggen bij halfjaarlijkse of jaarlijkse abonnementen (bedrijfsregelingen en kortingsregeling) is niet mogelijk.
 • Bij wijziging van het abonnement, vervallen de tegoeden.

Fitness / Aerobic / Spinningruimte 

 • Het is niet toegestaan om jassen, sporttassen en mobiele telefoons mee te nemen in de sportzaal.
 • Leden onder de 16 jaar mogen fitnessen onder begeleiding.
 • Tijdens het sporten is het gebruik van een handdoek verplicht.
 • Het dragen van een schoon en fris shirt is verplicht.
 • Gewichten, halters en andere materialen dienen na gebruik weer te worden teruggelegd.
 • Het is niet toegestaan glaswerk mee naar binnen te nemen; gebruik van een kunststof bidon is wel toegestaan.
 • Na gebruik de toestellen schoon achterlaten.  

TGS-sleutel

 • Leden vanaf 12 jaar zijn verplicht de TGS-sleutel bij zich te hebben en deze te tonen aan de receptie en/of directie wanneer zij dit verzoeken.
 • De TGS-sleutel is je eigendom en als zodanig niet overdraagbaar.
 • Er wordt geen borg betaald voor de TGS-sleutel.
 • Als je het abonnement opzegt, kun je de sleutel houden.
 • In geval van diefstal of verlies van de TGS-sleutel dien je dit z.s.m. te melden bij de receptie. Er dient dan een nieuwe TGS-sleutel te worden aangeschaft.

Wellness

 • Voor het gebruik van de sauna is douchen verplicht.
 • Bij gebruik maken van de sauna dient een badlaken te worden gebruikt.
 • Het dragen van slippers is verplicht. 
 • In de sauna mogen geen handelingen worden verricht die strijdig zijn met de hygiëne, zoals bv. scheren, nagels knippen, etc.
 • Minimale leeftijd 16 jaar. Leden onder de 16 jaar hebben wel toegang onder leiding van een volwassene.
 • Geen kleding, tassen, etc. meenemen in de sauna.
 • Op zaterdag en zondag is badkleding verplicht.

Solarium

 • Indien je gebruik wenst te maken van het solarium dien je tijdig te reserveren.
 • Leden onder de 16 jaar hebben geen toegang tot het solarium / infraroodsauna.
 • Je bent bekend met de werking van het solarium / infraroodsauna na een korte uitleg bij de receptie.
 • Na gebruik het solarium reinigen met de daarvoor bestemde vloeistof. 

Kluisjes

 • Wij stellen je in de gelegenheid om gebruik te maken van de kluisjes.
 • Laat de kluisjes schoon achter na gebruik.
 • Laat de sleutels achter in de door jou gebruikte kluis.

 Veiligheid en hygiëne

 • De nooddeuren mogen enkel en alleen worden gebruikt in geval van nood.
 • Bewegingscentrum Norg stelt zich in geen geval aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel.
 • Eventuele gebreken aan machines, douches, kleedkamer, sauna’s, etc. melden aan de balie.

 

Partners | Linkpagina